Avviż Legali

Jekk jogħġbok aqra bir-reqqa t-termini differenti ta' użu ta' dan is-sit qabel ma tibbrawżja l-paġni tiegħu. Billi tikkonnettja ma' dan is-sit, taċċetta, mingħajr riżerva, dawn it-termini.

Ukoll, skont l-artikolu n°6 tal-Liġi nru 2004-575 tal-21 ta’ Ġunju, 2004 dwar il-fiduċja fl-ekonomija diġitali, il-maniġers ta’ dan il-websajt www.miwassu.com huma: :

Editur tas-Sit :

MIWASSU LTD
Maniġer editorjali : Max LEBRUN
27 Cheriton Rd, Winchester SO22 5EF, United Kingdom
Calle del Camino Ancho, 37, 28109 Alcobendas, Madrid, España

E-mail : contact@miwassu.com
Websajt : www.miwassu.com

Akkomodazzjoni :

Ospitanti : ROYAL HOSTEUR
85 Rue de la Grande Fusterie, 84000 Avignon, France
Websajt : www.royalhoster.com

Żvilupp :

MIWASSU LTD
27 Cheriton Rd, Winchester SO22 5EF, United Kingdom
Calle del Camino Ancho, 37, 28109 Alcobendas, Madrid, España

E-mail : contact@miwassu.com
Websajt : www.miwassu.com

Termini ta' użu :

Dan is-sit (www.miwassu.com) huwa offrut f'lingwi differenti tal-web (HTML, HTML5, Javascript, CSS, eċċ.) għal kumdità aħjar tal-utent u grafika aktar pjaċevoli.

Nirrakkomandaw li tuża browsers moderni bħal Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, eċċ...

L-Istituzzjoni Finanzjarja MIWASSU timplimenta l-mezzi kollha għad-dispożizzjoni tagħha biex tiżgura informazzjoni affidabbli u aġġornament affidabbli tal-websajts tagħha.

Madankollu, jistgħu jseħħu żbalji jew ommissjonijiet. L-utent tal-Internet għandu għalhekk jiżgura l-eżattezza tal-informazzjoni mal-MIWASSU, u jirrapporta kull modifika lis-sit li jqis utli. Il-MIWASSU bl-ebda mod mhu responsabbli għall-użu li jsir minn dan. informazzjoni, u għal kwalunkwe ħsara diretta jew indiretta li tista’ tirriżulta minnha.

Cookies: Is-sit www.miwassu.com jista' jitolbok biex taċċetta cookies għal skopijiet ta' statistika u wiri. Cookie hija informazzjoni maħżuna fuq il-hard drive tiegħek mis-server tas-sit li qed iżżur.

Fih diversi dejta li hija maħżuna fuq il-kompjuter tiegħek f'fajl ta' test sempliċi li server jaċċessa biex jaqra u jirreġistra informazzjoni. Ċerti partijiet ta' dan is-sit ma jistgħux ikunu funzjonali mingħajr l-aċċettazzjoni tal-cookies.

Linkijiet ipertesti: Il-websajts ta' jistgħu joffru links għal websajts oħra jew riżorsi oħra disponibbli fuq l-Internet. L-Istituzzjoni Finanzjarja MIWASSU m'għandha l-ebda mod biex tikkontrolla s-siti b'konnessjoni mas-siti tagħha tal-Internet.

MIWASSU ma tirrispondix għad-disponibbiltà ta' tali siti u sorsi esterni, u lanqas ma tiggarantixxiha. Ma tistax tinżamm responsabbli għal kwalunkwe ħsara, ta' kwalunkwe natura tkun xi tkun, li tirriżulta mill-kontenut ta' dawn is-siti jew sorsi esterni , u b'mod partikolari l-informazzjoni, il-prodotti jew is-servizzi li joffru, jew kwalunkwe użu li jista 'jsir minn dawn l-elementi. Ir-riskji assoċjati ma' dan l-użu huma kompletament ir-responsabbiltà tal-utent tal-Internet, li għandu jikkonforma mal-kundizzjonijiet tal-użu tiegħu.

L-utenti, l-abbonati u l-viżitaturi tal-websajts ma jistgħux jistabbilixxu hyperlink għal dan is-sit mingħajr l-awtorizzazzjoni espressa minn qabel tal-Istituzzjoni Finanzjarja MIWASSU.

Fil-każ li utent jew viżitatur jixtieq iwaqqaf hyperlink għal waħda mill-websajts tal-Istituzzjoni Finanzjarja MIWASSU, ikun hu li jibgħat email aċċessibbli fuq is-sit sabiex jifformula t-talba tiegħu lil waqqaf hyperlink.

L-Istituzzjoni Finanzjarja MIWASSU tirriserva d-dritt li taċċetta jew tirrifjuta hyperlink mingħajr ma jkollha għalfejn tiġġustifika d-deċiżjoni tagħha.

Servizzi pprovduti :

L-attivitajiet kollha tal-kumpanija kif ukoll l-informazzjoni tagħha huma ppreżentati fuq il-websajt tagħna www.miwassu.com.

L-Istituzzjoni Finanzjarja MIWASSU tistinka biex tipprovdi informazzjoni fuq is-sit www.miwassu.com li tkun preċiża kemm jista' jkun. L-informazzjoni fuq is-sit www.miwassu.com mhijiex eżawrjenti u r-ritratti mhumiex kuntrattwali.

Jingħataw soġġetti għal modifiki li jkunu saru minn meta tpoġġew online. Barra minn hekk, l-informazzjoni kollha indikata fuq is-sit www.miwassu.com hija mogħtija għall-informazzjoni biss, u x'aktarx tinbidel jew tevolvi mingħajr avviż.

Limitazzjonijiet kuntrattwali fuq data :

L-informazzjoni li tinsab f'dan is-sit hija kemm jista' jkun preċiża u s-sit aġġornat fi żminijiet differenti tas-sena, iżda jista' madankollu jkun fih ineżattezzi jew ommissjonijiet.

Jekk tinnota vojt, żball jew dak li jidher li hu malfunzjoni, jekk jogħġbok irrapporta bl-email lil contact@miwassu.com, tiddeskrivi l-problema bl-aktar mod preċiż possibbli (paġna tal-problema, tip ta’ kompjuter u browser użat,... ).

Kull kontenut imniżżel isir għar-riskju u l-periklu tal-utent u taħt ir-responsabbiltà unika tiegħu. Konsegwentement, ma jistax jinżamm responsabbli għal kwalunkwe ħsara mġarrba mill-kompjuter tal-utent jew għal kwalunkwe telf ta' data wara t-tniżżil.

Barra minn hekk, l-utent tas-sit jaqbel li jaċċessa s-sit billi juża tagħmir reċenti, li ma fihx viruses u b'browser tal-aħħar ġenerazzjoni aġġornat.

Il-links ipertesti mwaqqfa fil-qafas ta' din il-websajt lejn riżorsi oħra preżenti fuq in-netwerk tal-Internet ma jistgħux jinvolvu r-responsabbiltà tal-Istituzzjoni Finanzjarja MIWASSU.

Proprjetà intellettwali :

Il-kontenut kollu ta' dan is-sit www.miwassu.com, inklużi, mingħajr limitazzjoni, grafika, stampi, testi, vidjows, animazzjonijiet, ħsejjes, logos, gifs u ikoni kif ukoll l-ifformattjar tagħhom huma proprjetà esklussiva tal-kumpanija bl-eċċezzjoni ta' trademarks, logos jew kontenut li jappartjenu lil kumpaniji jew awturi msieħba oħra.

Kull riproduzzjoni, distribuzzjoni, modifika, adattament, trażmissjoni mill-ġdid jew pubblikazzjoni, anki parzjali, ta’ dawn l-elementi differenti hija strettament ipprojbita mingħajr il-kunsens espress bil-miktub tal-Istituzzjoni Finanzjarja MIWASSU. Din ir-rappreżentazzjoni jew riproduzzjoni, bi kwalunkwe proċess tikkostitwixxi ksur punibbli bl-artikoli L.335-2 u segwenti tal-Kodiċi tal-Proprjetà Intellettwali.Nuqqas ta’ konformità ma’ din il-projbizzjoni jikkostitwixxi ksur li jista’ jeħel ir-responsabbiltà ċivili u kriminali ta’ min jikser. Barra minn hekk, is-sidien tal-Kontenut ikkupjat jistgħu jressqu azzjoni legali kontra int.

Dikjarazzjoni lis-CNIL :

Skond il-liġi 78-17 tas-6 ta’ Jannar 1978 (emendata bil-liġi 2004-801 tas-6 ta’ Awwissu 2004 dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali) dwar l-informatika, il-fajls u l-libertajiet , dan is-sit ġie ddikjarat 1656278 lill-Kummissjoni Nazzjonali għall-Kompjuter u l-Libertajiet (www.cnil.fr).

Tilwim :

Il-kundizzjonijiet preżenti tas-sit www.miwassu.com huma rregolati mil-liġi Franċiża u kull tilwima jew litigazzjoni li tista 'tirriżulta mill-interpretazzjoni jew l-eżekuzzjoni ta' dawn tkun il-ġurisdizzjoni esklussiva tal-qrati li fuqhom jiddependi l-uffiċċju reġistrat ta ' il-kumpanija. Il-lingwa ta' referenza, għas-soluzzjoni ta' kwalunkwe tilwim, hija l-Franċiż.

Data personali :

B'mod ġenerali, m'intix meħtieġ li tagħtina d-dejta personali tiegħek meta żżur il-websajt tagħna www.miwassu.com.

Madankollu, dan il-prinċipju għandu ċerti eċċezzjonijiet. Tabilħaqq, għal ċerti servizzi offruti mis-sit tagħna, tista’ tkun mitlub li tagħtina ċerta data bħal: ismek, il-pożizzjoni tiegħek, l-isem tal-kumpanija tiegħek, l-e- l-indirizz tal-posta , u n-numru tat-telefon tiegħek.Dan huwa l-każ meta timla l-formola offruta lilek online, fit-taqsima 'kuntatt'.

Fi kwalunkwe każ, tista' tirrifjuta li tipprovdi d-dejta personali tiegħek. F'dan il-każ, ma tkunx tista' tuża s-servizzi tas-sit, b'mod partikolari dak li titlob informazzjoni dwar il-kumpanija tagħna, jew li tirċievi newsletters .

Fl-aħħarnett, nistgħu niġbru awtomatikament ċerta informazzjoni dwarek meta sempliċement qed inbbrawżjaw il-websajt tagħna, b'mod partikolari: informazzjoni dwar l-użu tas-sit tagħna, bħall-oqsma li żżur u s-servizzi li għalihom taċċessa, l-indirizz IP tiegħek, tip ta' browser, ħinijiet ta' aċċess tiegħek.

Dali l-informazzjoni hija użata esklussivament għall-finijiet ta’ statistika interna, sabiex ittejjeb il-kwalità tas-servizzi offruti lilek. Id-databases huma protetti mid-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-1 ta’ Lulju, 1998 li tittrasponi d-direttiva 96/9 ta’ 11 ta’ Marzu, 1996 dwar il-protezzjoni legali ta’ databases.