Nota prawna

Proszę uważnie przeczytać różne warunki korzystania z tej witryny przed przeglądaniem jej stron. Łącząc się z tą witryną, akceptujesz te warunki bez zastrzeżeń.

Ponadto, zgodnie z artykułem nr 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej, administratorami tej witryny internetowej www.miwassu.com są: :

Edytor witryny :

MIWASSU LTD
Menedżer redakcji : Max LEBRUN
27 Cheriton Rd, Winchester SO22 5EF, United Kingdom
Calle del Camino Ancho, 37, 28109 Alcobendas, Madrid, España

E-mail : contact@miwassu.com
Witryna : www.miwassu.com

Zakwaterowanie :

Host : ROYAL HOSTEUR
85 Rue de la Grande Fusterie, 84000 Avignon, France
Witryna : www.royalhoster.com

Rozwój :

MIWASSU LTD
27 Cheriton Rd, Winchester SO22 5EF, United Kingdom
Calle del Camino Ancho, 37, 28109 Alcobendas, Madrid, España

E-mail : contact@miwassu.com
Witryna : www.miwassu.com

Warunki użytkowania :

Ta strona (www.miwassu.com) jest oferowana w różnych językach internetowych (HTML, HTML5, Javascript, CSS itp.) dla większego komfortu użytkownika i przyjemniejszej grafiki.

Zalecamy korzystanie z nowoczesnych przeglądarek, takich jak Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, itp…

Instytucja Finansowa MIWASSU wdraża wszelkie środki, jakie ma do dyspozycji, aby zapewnić rzetelne informacje i rzetelną aktualizację swoich stron internetowych.

Jednakże mogą wystąpić błędy lub pominięcia. Użytkownik Internetu musi zatem zapewnić dokładność informacji w MIWASSU i zgłosić wszelkie modyfikacje strony, które uzna za przydatne. MIWASSU nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tego informacje oraz za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą z tego wyniknąć.

Cookies: Witryna www.miwassu.com może poprosić o akceptację plików cookie w celach statystycznych i wyświetlania. Plik cookie to informacje przechowywane na dysku twardym przez serwer witryny, którą odwiedzasz.

Zawiera kilka danych, które są przechowywane na twoim komputerze w prostym pliku tekstowym, do którego serwer uzyskuje dostęp w celu odczytania i zapisania informacji. Niektóre części tej strony nie mogą działać bez akceptacji plików cookie.

Linki hipertekstowe: Witryny internetowe mogą oferować łącza do innych witryn internetowych lub innych zasobów dostępnych w Internecie. Instytucja Finansowa MIWASSU nie ma możliwości kontrolowania witryn w związku z jej witrynami internetowymi.

MIWASSU nie odpowiada za dostępność takich stron i źródeł zewnętrznych, ani nie gwarantuje tego. Nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakiejkolwiek natury, wynikające z zawartości tych stron lub źródeł zewnętrznych, oraz w szczególności informacje, produkty lub usługi, które oferują, lub jakiekolwiek wykorzystanie, jakie może być dokonane z tych elementów. Za ryzyko związane z tym korzystaniem odpowiada wyłącznie internauta, który musi przestrzegać jego warunków korzystania.

Użytkownicy, subskrybenci i odwiedzający strony internetowe nie mogą ustawić hiperłącza do tej strony bez wyraźnej uprzedniej zgody Instytucji Finansowej MIWASSU.

W przypadku, gdy użytkownik lub gość chce utworzyć hiperłącze do jednej ze stron internetowych instytucji finansowej MIWASSU, do niego będzie należało wysłanie wiadomości e-mail dostępnej na stronie w celu sformułowania swojej prośby do skonfigurować hiperłącze.

Instytucja Finansowa MIWASSU zastrzega sobie prawo do zaakceptowania lub odrzucenia hiperłącza bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

Dostarczone usługi :

Cała działalność firmy oraz jej informacje są prezentowane na naszej stronie internetowej www.miwassu.com.

Instytucja finansowa MIWASSU dokłada wszelkich starań, aby informacje na stronie www.miwassu.com były jak najdokładniejsze. Informacje na stronie www.miwassu.com nie są wyczerpujące, a zdjęcia nie są objęte umową.

Zostały one poddane modyfikacjom, które zostały wprowadzone od czasu ich umieszczenia w Internecie. Ponadto wszystkie informacje wskazane na stronie www.miwassu.com są podane wyłącznie w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie lub ewolucji bez powiadomienia.

Ograniczenia umowne dotyczące danych :

Informacje zawarte w tej witrynie są tak dokładne, jak to tylko możliwe, a witryna jest aktualizowana o różnych porach roku, ale może zawierać nieścisłości lub pominięcia.

Jeśli zauważysz lukę, błąd lub coś, co wydaje się być usterką, zgłoś to e-mailem na adres contact@miwassu.com, opisując problem tak dokładnie, jak to możliwe (strona problemu, typ używanego komputera i przeglądarki, ... ).

Jakakolwiek pobierana zawartość jest wykonywana na ryzyko i ryzyko użytkownika i na jego wyłączną odpowiedzialność. W związku z tym nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez komputer użytkownika lub za utratę danych po pobraniu.

Ponadto użytkownik witryny zgadza się na dostęp do witryny przy użyciu najnowszego sprzętu, niezawierającego wirusów iz zaktualizowaną przeglądarką najnowszej generacji.

Linki hipertekstowe utworzone w ramach tej strony internetowej do innych zasobów obecnych w sieci internetowej nie mogą pociągać za sobą odpowiedzialności Instytucji Finansowej MIWASSU.

Własność intelektualna :

Cała zawartość tej witryny www.miwassu.com, w tym między innymi grafiki, obrazy, teksty, filmy, animacje, dźwięki, logo, gify i ikony, jak również ich formatowanie są wyłączną własnością firmy z wyjątkiem znaków towarowych, logo lub treści należących do innych firm partnerskich lub autorów.

Wszelkie powielanie, dystrybucja, modyfikacja, adaptacja, retransmisja lub publikacja, nawet częściowa, tych różnych elementów jest surowo zabroniona bez wyraźnej pisemnej zgody instytucji finansowej MIWASSU. To przedstawienie lub powielanie w jakimkolwiek procesie stanowi naruszenie karalne zgodnie z artykułami L.335-2 i kolejnymi Kodeksu własności intelektualnej. Nieprzestrzeganie tego zakazu stanowi naruszenie, które może pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną i karną sprawcy naruszenia. Ponadto właściciele skopiowanych Treści mogą wszcząć postępowanie sądowe przeciwko ty.

Deklaracja do CNIL :

Zgodnie z ustawą 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 (zmienioną ustawą 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych) odnoszącą się do przetwarzania, plików i wolności , ta strona została zgłoszona jako 1656278 Narodowej Komisji Informatyki i Wolności (www.cnil.fr).

Spory :

Obecne warunki witryny www.miwassu.com podlegają prawu francuskiemu i wszelkie spory lub spory, które mogą wyniknąć z ich interpretacji lub wykonania, będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów, od których zależy siedziba spółką. Językiem odniesienia dla rozstrzygania wszelkich sporów jest język francuski.

Dane osobowe :

Ogólnie rzecz biorąc, nie musisz podawać nam swoich danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej www.miwassu.com.

Jednak ta zasada ma pewne wyjątki. Rzeczywiście, w przypadku niektórych usług oferowanych przez naszą witrynę, możesz być zobowiązany do podania nam pewnych danych, takich jak: Twoje imię i nazwisko, stanowisko, nazwa Twojej firmy, Twój e- adres e-mail oraz numer telefonu.Tak jest w przypadku, gdy wypełniasz oferowany Ci formularz online, w sekcji 'kontakt'.

W każdym przypadku możesz odmówić podania swoich danych osobowych. W takim przypadku nie będziesz mógł korzystać z usług witryny, w szczególności z żądania informacji o naszej firmie lub otrzymywania biuletynów.

Na koniec możemy automatycznie zbierać pewne informacje o Tobie podczas zwykłego przeglądania naszej witryny, w szczególności: informacje o korzystaniu z naszej witryny, takie jak odwiedzane obszary i usługi, do których uzyskujesz dostęp, Twój adres IP, Twoje typ przeglądarki, czasy dostępu.

Takie informacje są wykorzystywane wyłącznie do celów wewnętrznych statystyk, aby poprawić jakość oferowanych Państwu usług. Bazy danych są chronione przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. transponującej dyrektywę 96/9 z 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.